1 Molitveni obrazci

Molitve-(1-razred)
Spodbuda otrokom 1. razreda devetletke, da bi lažje in hitreje osvojili osnovne molitve ter jih radi in bolj s srcem molili.