AVGUST – Ljubezen do Boga / Ljubezen do bližnjega

1
Bog je ljubezen in ne more drugače, kakor da ljubi.

2
Bog nas ljubi, ker je ljubezen bistvena Božja lastnost. Njegova ljubezen se jasno razodeva v stvarstvu in zgodovini odrešenja.

3
Ker nas Bog ljubi, nam daje moč, da moremo tudi mi ljubiti njega, ki je vse ljubezni vreden.

4
Naša popolnost je v ljubezni do Boga.

5
Kristjanova velika naloga je ljubiti Boga in se po njem upodabljati.

6
Samo srce, osvobojeno vsake zemeljske navezanosti, … je dovzetno za Božjo moč in sposobno ljubiti Boga.

7
Krščanska duša more ljubiti, če zares hoče ljubiti Boga. Kdo je dal svetnikom tolikšno moč, če ne ljubezen?

8
Kdo jih je učil, pozabljati nase, če ne Ljubezen? Kdo jim je pomagal premagati smrt in pekel, če ne ljubezen?

9
Ljubezen premaga vsako zlo.

10
Ljubezen je goreča peč, v kateri se neti in ohranja ogenj Božje ljubezni.

11
Brez ponižnosti ni milosti. Brez krotkosti ni miru. Brez pokorščine ni svetosti. Brez ljubezni ni zveličanja.

12
Na temelje kreposti ne pozabite postaviti dvojno streho ljubezni do Boga in bližnjega! Brez ljubezni je vsako naše govorjenje kakor brneč bron, kakor zveneče cimbale. Brez ljubezni so vsa naša dejanja zaman, pa če tudi bi delali čudeže ali umrli kot mučenci.

13
Ali ni naša duša mrtva, če v nas ni ljubezni?

14
Kar želimo, začnimo zares uresničevati: ljubimo se med seboj v Bogu in zaradi njega.

15
Kako zveličavna bo sodba, če smo v življenju hodili po Marijinih stopinjah in posnemali njen zgled! Ona sama nam v čudovitem hvalospevu Magnifikat zagotavlja: “Ozrl se je na nizkost svoje dekle.”

16
Ljubezen je znamenje, po katerem bo svet spoznal, da verujemo v Jezusa.

17
Resnično iskrena ljubezen do bližnjega je zanesljivo znamenje naše ljubezni do Boga.

18
Kaj naj rečem o sestrinski ljubezni, ki naj nas, kakor prvo krščansko skupnost, dela enega srca in duha?

19
“V molku in upanju je moč”, se glasi tvoja beseda, moj Bog. Naj te nenehno slavi moje srce in častijo moja usta. Preden izrečem besedo, pa mi daj milost, da jo pretehtam na zlati tehtnici Božje ljubezni.

20
Sestrinsko si med seboj pomagajmo in kot slabotne grešnice goreče molimo skupaj v Jezusovem imenu. Potem bo Gospod navzoč v naši sredi.

21
Naj zunaj grmi in se bliska, naš red bo cvetel in trdno stal, dokler bomo vztrajale v medsebojni ljubezni.

22
Ljubezen je vez, ki nas povezuje med seboj in z Bogom.

23
To je znamenje, po katerem nas bodo spoznali…: da se ljubimo med seboj po Jezusovem zgledu, ki je na križu molil za svoje sovražnike in nas ljubil do smrti.

24
Proti našim nasprotnikom nočemo dvigati drugega orožja kot molitev in ljubezen.

25
Ljubezen se ne ozira na golo zdravo pamet.

26
Ljubezen daje vse z veseljem, vedno znova in vsak dan vse.

27
Srce se upodablja po tem, kar ljubi.

28
Moje srce naj bije le zate, o Bog, ker si ga ustvaril zase. Vse drugo je zame prah, ker mi ti pomeniš vse.

29
Resnična sreča je sreča v Bogu. Ni je stvari, ki bi mogla potešiti srce; to zmore edino Bog.

30
Moj Bog in moje vse! … Ljubezen do tebe, ki se tukaj začenja, se tam dopolni in traja na veke.

31
Kjer je ljubezen, tam je Bog. Kjer je Bog, tam so nebesa: v našem srcu, v našem domu!