Novo generalno vodstvo

Z leve proti desni: Sister Carolyn Anyega (AF), Sister Roxanne Schares (AF), Irmã Inês Camiran (ALC), Sister Julianne Lattner (AM), Sister Kathleen Storms (CP), Sestra M. Martina Radež (SI).Šolske sestre de Notre Dame z veseljem naznanjamo, da so bile na našem generalnem kapitlju v službo generalnega sveta za dobo šest let (2018 – 2024) izvoljene:

  • sestra Roxanne Schares (iz Afriške province), generalna predstojnica
  • sestra Inês Camiran (iz province Latinska Amerika in Karibi), generalna svetovalka/vikarica
  • sestra Julianne Lattner (iz province Atlantic-Midwest), generalna svetovalka
  • sestra Carolyn Anyega (iz Afriške province), generalna svetovalka
  • sestra Martina Radež (iz Slovenske province), generalna svetovalka
  • sestra Kathleen Storms (iz province Central Pacific), generalna svetovalka

Zahvaljujemo se za vsak vaš molitveni spomin, za katerega se še naprej priporočamo posebej zato, ker je v novi generalni svet bila izvoljena tudi naša s. Martina Radež. Kapitlja se je udeležila kot izvoljene delegatka naše province. Prevzem službe novoizvoljenega generalnega sveta bo 20. januarja 2018 v generalni hiši v Rimu, v Italiji.
Šolske sestre de Notre Dame

Več …

logoPetinštirideset Šolskih sester de Notre Dame (SSND) z vsega sveta je od 26. septembra do 24. oktobra zbranih v kraju Marriottsville, MD, ZDA, na svojem 24. generalnem kapitlju. Iz Slovenije se kapitlja udeležujeta provincialna predstojnica s. M. Magda Burger in izvoljena delegatka s. M. Martina Radež. » Več …