Kaj je Listina o Zemlji

 • je ideja o tem, kako bi ohranili naš planet za prihodnje rodove. Sestavljali so jo mnogi ljudje skozi desetletja;
 • so napisane sanje in izraz upanja mnogih, ki želijo rešiti planet in prebivalce na njem;
 • v njej sestavljavci in podpisniki priznavajo, da “stojimo na kritični točki zemeljske zgodovine, na točki, ko mora človeštvo izbrati svojo smer obstoja za prihodnost”.

Namen listine

Nastala je zaradi nekaterih kritičnih dejstev, kot so med drugim naslednji:

 • v Afriki je ohranjenih le še 30 % prvotnih gozdnih površin. 19 od 25 afriških dežel z največjim številom prebivalcev trpi zaradi pomanjkanja pitne vode
 • ozonska luknja nad poloma je velika več kot 28 milijonov km2. Zaradi topljenja večnega ledu se kritično dviguje gladina morja;
 • v Severni Ameriki živi okrog 7 % celotnega prebivalstva, ki pa porabi več kot 25 % vse načrpane nafte in 30 % vsega proizvedenega papirja;
 • v Evropi izumira 52 % vrst rib, 45 % vrst plazilcev in 42 % vrst sesalcev;
 • v Latinski Ameriki predvidevajo izginotje nad 100 000 različnih vrst živega sveta v pragozdovih. 47 % zemlje je že izgubilo svojo rodovitnost;
 • skoraj vsaka dežela srednjega Vzhoda trpi zaradi pomanjkanja in onesnaženosti voda. 176.4 milijona litrov nafte letno izteče v Perzijski zaliv;
 • segrevajoče morje ogroža življenje oceanskih koral, ki so najbolj različna vrsta zemeljskega ekosistema. Svetovno najbolj ogrožena in opustošena rodovitna prst je na azijskem in pacifiškem področju;
 • vsak dan umre 30 000 otrok zaradi lakote.
 • 4.6 bilijonov ljudi živi v nerazvitih deželah, več kot 850 milijonov je nepismenih, približno bilijon jih trpi zaradi pomanjkanja vode in 2.4 bilijonov nima urejenih sanitarnih pogojev.
 • približno 325 fantov in deklet ne obiskuje šole
 • 700 000 oseb letno, največ žensk in otrok, je žrtev prodaje prek mednarodnih meja. Starostna meja deklic, prodanih za sužnje prostitucije je starih med 14-16 in 10-14 let.
 • 11 milijonov otrok pod starostjo 5 let umre zaradi ozdravljivih bolezni (v povprečju je to več kot 30 000 na dan)
 • več kot 12 milijonov ljudi je beguncev, 6 milijonov je brezdomcev, 4 milijonov je vrnjenih beguncev in azilantov. Ti podatki pokažejo 50 % porast glede na leto 1990.

Začetki in koraki, ki so pripomogli k oblikovanju dokumenta takega, kot je sedaj pred nami:

 • ko so se leta 1945 oblikovali Združeni Narodi, vprašanje ekologije še ni bilo pereče. V ospredju so bila vprašanja v zvezi s koncem II. svetovne vojne, kot na primer mednarodna varnost, človekove pravice in ekonomski razvoj
 • leta 1970 pa so se že slišali prvi glasovi v zvezi z onesnaževanjem zraka in vplivom onesnaževanja na okolje. Zato so ZN sklicali konferenco v Stockholmu na Švedskem leta 1972. Tu se je začel tako imenovani Okoljski program Združenih Narodov.
 • leta 1982 je generalna skupščina ZN objavila dokument z naslovom “Svetovna listina o naravi” . V omenjenem besedilu se je prvič pojavila formulacija “spoštovanje narave”, ki se je nanašala predvsem na zaščiti okolja.
 • leta 1983 je generalna skupščina ZN ustanovila “Svetovno komisijo za okolje in razvoj”, ki ji je predsedovala Norvežanka gospa Gro Bruntland. Po nekajletnem delu je komisija podala svoje poročilo. V njem “Karta Zemlje” zajema osnovne misli in področja.
 • Deklaracija iz Ria (leto 1992). Na srečanju v Riu de Jeneiro je bilo čutiti močno željo in odločno voljo po zaščiti okolja. Narejeni so bili osnutki “Karte Zemlje”. Močno razvidno je bilo spoznanje, da je vse človeštvo odgovorno za obstoj planeta in da vsi skupaj potrebujemo močno vizijo za ohranitev stvarstva. Zbiralo se je pobude z vsega sveta. Posamezne podkomisije so se srečevale na različnih področjih: v Afriki, Centralni Aziji, Ameriki, Evropi, Aziji in na Pacifiku. Oblikovan je bil mednarodni komite v katerem je bilo zastopanih 40 dežel. Pri oblikovanju besedila je sodelovalo na tisoče posameznikov in stotine religioznih organizacij z vsega sveta, različnih kultur in socialnih krogov.
 • Leta 2000 je bila objavljena “Listina o Zemlji” kot jo imamo danes.