Praznovanje 170-letnice kongregacije Šolskih sester de Notre Dame

pa240009Zahvalno bogoslužje v župniji Ljubljana Koseze

Naša zahvala danes (24. 10.2003) je predvsem zahvala za to, kar je bistveno za naše življenje, redovno pravilo in poslanstvo. Najprej je to zahvala Bogu za Jezusa Kristusa, ki nas kot Očetov poslanec v moči Svetega Duha pošilja, da bi s svojim življenjem oznanjale evangelij;

zahvala za Cerkev, ki po svojem notranjem bistvu predstavlja Kristusa in nadaljuje njegovo poslanstvo in je tudi sprejela našo podaritev;

zahvala za mater Terezijo Jezusovo Gerhardinger, ženo globoke vere, ki je vedno iskala Božjo voljo in po kateri smo prejele našo karizmo, ki usmerja naše življenje in poslanstvo;

zahvala za ta svet, v katerega smo po Božji previdnosti postavljene, da mu služimo, ker čutimo njegove stiske in težave;

zahvala za našo provinco, ki se – kot vsa kongregacija – obogatena s preteklostjo, razvija v sedanjosti in je odprta za prihodnost;

zahvala za vse sestre naše mednarodne skupnosti, ki se, prevzete od Kristusove brezpogojne ljubezni, njemu izročajo z veseljem, prepričane, da v življenju po zaobljubah najdejo moč v edinosti in ljubezni, gotovost v Božji previdnosti, usmeritev pa v Božji volji;

zahvala za vse neštete darove in milosti, za vse tisto, kar Bog dela v vsaki izmed nas, za bogastvo duhovnega življenja in za tiste plemenite notranje vzgibe, ki spremljajo naše podarjanje v služenju Bogu in ljudem.

Zahvala predstavnika župnije

Drage sestre!

Ob praznovanju vašega jubileja bi se vam v imenu celotne koseške župnije in v imenu župnijskega pastoralnega sveta rad zahvalil za vašo brezmejno dobroto, za vse vaše molitve, ljubezen, entuzijazem in za vse, s čimer nas razveseljujete.

Zavedamo se, da bi župniji brez vas nekaj manjkalo: manjkal bi del dobrote, manjkal bi del plemenitosti in manjkal bi, prav gotovo tudi del bla-goslova, ki nam ga prinašate.

Zato vam želim, da vam dobri Bog tudi v bodoče nakloni milosti, zdravja, da bi svoje poslanstvo v naši župniji in v naši provinci z veseljem oprav-ljale.

V imenu vseh skupaj vam poklanjam to skromno darilo, ki naj bo spomin na 170-letnico delovanja.

Komentiranje ni možno.