1833 – 24. oktober – 2003 – rojstni dan naše kongregacije

mt-02b” Kongregacija Šolskih sester de Notre Dame je zaživela, ko je božji klic našel odgovor v srcih ljudi, ki so bili močni v veri, daljnovidni in pogumni v dejanju. Iz tega medsebojnega prepletanja božjega klica in človeškega odgovora kongregacija živi še danes” (Poslane ste, str. 123).
“Spominjanje je tudi skrb za prihodnost” – Ob 170-letnici naše kongregacije se želimo “hvaležno spominjati preteklosti, zavzeto živeti v sedanjem času in se z zaupanjem obračati v prihodnost.

Jezus Kristus je isti: včeraj in danes in na veke” (prim. Janez Pavel II., ZNT 1). 24. oktober, “rojstni dan” naše kongregacije, ki jo je v Neunburgu vorm Wald ustanovila Karolina Gerhardinger, z redovnim imenom Mati Terezija Jezusova.

Komentiranje ni možno.