Vodstvena služba za 21. stoletje

OLYMPUS DIGITAL CAMERASrečanje evropskih provincialnih svetov Šolskih sester de Notre Dame – Od 21. do 25. julija 2005 je bilo v Gliwicah na Poljskem srečanje provincialnih svetov 9 evropskih provinc Šolskih sester de Notre Dame (Avstrija, Bavarska, Berlin, Češka, Italija, Madžarska, Poljska, Slovenija, Vestfalija). Srečanje je pomemben mednarodni dogodek za nas, saj ni priložnost samo za srečanje sester iz vodstva teh provinc, ampak ima vedno tudi vpliv na naše nadaljnje prizadevanje za medsebojno sodelovanje, boljše poznavanje in predvsem razumevanje – kljub sedmim različnim jezikom, ki jih govorijo naše sestre v Evropi. Srečanja so se udeležile tudi generalna predstojnica s. Rosemary in obe njeni svetovalki iz Evrope, s. Irenea in s. Johanna. Prijazno ozračje dela in srečanja kot takega je pomagala oblikovati moderatorka Anna, velik delež pri tem pa so imele predvsem sestre Poljske province s svojo gostoljubnostjo.

Provincialne predstojnice in njihove svetovalke so se na srečanju poglabljale v bistvene elemente vodstvene službe za 21. stoletje. Pri tem so bile povabljene, naj mislijo na izzive, s katerimi se je srečala naša ustanoviteljica, ki je že leta 1847, komaj 14 let po ustanovitvi kongregacije, peljala prve sestre v Ameriko; na generalno predstojnico med 2. svetovno vojno in na takratne provincialne predstojnice; na čas komunizma v Vzhodni Evropi in kaj je to pomenilo za province v tem delu našega kontinenta; na radikalne spremembe, ki jih je od redovnega življenja zahteval 2. vatikanski cerkveni zbor ter na kapitlje, na katerih je bilo predelano naše redovno Pravilo.

Karkoli je že bilo, nekatere stvari ostanejo nespremenjene, pa naj pride karkoli – to so: zvestoba Kristusu in evangeliju, Cerkvi in njenemu poslanstvu v svetu, odgovarjanje na stiske Božjega ljudstva v našem času in kraju ter zvestoba redovnemu življenju – za nas še posebej naši karizmi, kakor je izražena v konstituciji ‘Poslane ste’.

Res je, da se srečujemo z mnogimi problemi, notranjimi in zunanjimi; toda pozabiti ne smemo, da so bistvenega pomena tisti, ki se nanašajo na vprašanja, ki nas presegajo. To je lakota in žeja ljudi po notranjem miru in skladnosti povsod tam, kjer je človeška skupnost – redovna ali kakšna druga -, po dostojanstvu, spoštovanju in mestu, ki ga imamo pri graditvi Božjega kraljestva, predvsem pa je to hrepenenje, da bi znali sprejeti vse obsegajočo Božjo ljubezen na vseh ravneh – na tisti čisto človeški, pa tudi na ravni ustanove. S tem ko si prizadevamo za dobre medsebojne odnose, za obrambo človekovih pravic in za svet, v katerem bo vladal mir, se dotikamo najglobljih hrepenenj človeških src. – Ali je po vsem povedanem presenetljivo, da je bila poudarjena resnica, da morajo biti predstojnice, predstojniki “osebe srca”, ki poleg dela, ki ga zahteva vodstvena služba, predvsem vabijo h Kristusu, ker od njega najprej sami zajemajo moč.

Poleg tega bolj duhovnega dela so se sestre evropskih provincialnih svetov pogovarjale o mnogih drugih, čisto praktičnih zadevah svojega dela – tudi o takih, ki so v resnici del doživljanja velikonočne skrivnosti za katero od provinc, npr. prestrukturiranje. Veliko misli je bilo podeljenih o redovni formaciji, začetni in trajni, o skrbi za ostarele in bolne sestre ter o njihovem poslanstvu, ki v tem življenjskem obdobju ne preneha, ampak dobi drugačno razsežnost; o možnostih medsebojnega komuniciranja preko različnih danosti sodobnih sredstev družbenega obveščanja, o potrebi učenja tujih jezikov in nujnosti pripravljanja mlajših moči za prevajalke na naših mednarodnih srečanjih. Sestre so izvolile novo vodstvo te povezujoče strukture evropskih provinc in tudi tu vnesle novost; odslej bo naše evropsko področje povezoval provincialni svet ene od provinc – kot prvi bo to delo opravljal provincialni svet avstrijske province.

Razšle smo se v želji, da bi bil še naprej ta naš način povezovanja izraz in zgled skupnega sodelovanja, načrtovanja in medsebojne pomoči – iz velike ljubezni do Kristusa, poslanstva Cerkve in našega apostolskega služenja. s.DK

Komentiranje ni možno.