Novo generalno vodstvo Šolskih sester de Notre Dame

obljuba služenja gen svetDanes, 20. januarja 2018, so članice izvoljenega generalnega sveta začele svoje poslanstvo služenja kongregaciji. Med slovesno sveto mašo, ki so se je udeležile provincialne predstavnice iz vse kongregacije, veliko redovnikov in redovnic drugih redov, ki živijo v Rimu ter drugi prijatelji, sodelavci in dobrotniki, so sestre: Roxanne, Ines, Cathryn, Carolyne, Martina in Julianne obljubile, da se bodo trudile za zvesto služenje v duhu naše Konstitucije in Smernice, ki so bile sprejete na 24. generalnem kapitlju oktobra 2017. Bog daj svoj blagoslov. Vsi navzoči so obljubili svojo molitveno in dejavno podporo. Hvala, ker se nam z branjem te novice pridružujete tudi vi. Več …

Božič 2017

nataleSpoštovani, dovolite, da vam voščimo z besedami naše ustanoviteljice: „Ob bližnjem prazniku svetega rojstva našega ljubega Gospoda Jezusa prisrčen pozdrav, resnično ljubezen do Boga in bližnjega, novo vnemo pri poklicnem delu in zvestobo v službi Gospodu; Bogu v slavo in nam v blagoslov, mir in zveličanje“ (bl. M. Terezija Jezusova Gerhardinger) – ter blagoslovljeno in srečno novo leto 2018 vam želimo

notredamske sestre

Novo generalno vodstvo

Z leve proti desni: Sister Carolyn Anyega (AF), Sister Roxanne Schares (AF), Irmã Inês Camiran (ALC), Sister Julianne Lattner (AM), Sister Kathleen Storms (CP), Sestra M. Martina Radež (SI).Šolske sestre de Notre Dame z veseljem naznanjamo, da so bile na našem generalnem kapitlju v službo generalnega sveta za dobo šest let (2018 – 2024) izvoljene:

  • sestra Roxanne Schares (iz Afriške province), generalna predstojnica
  • sestra Inês Camiran (iz province Latinska Amerika in Karibi), generalna svetovalka/vikarica
  • sestra Julianne Lattner (iz province Atlantic-Midwest), generalna svetovalka
  • sestra Carolyn Anyega (iz Afriške province), generalna svetovalka
  • sestra Martina Radež (iz Slovenske province), generalna svetovalka
  • sestra Kathleen Storms (iz province Central Pacific), generalna svetovalka

Zahvaljujemo se za vsak vaš molitveni spomin, za katerega se še naprej priporočamo posebej zato, ker je v novi generalni svet bila izvoljena tudi naša s. Martina Radež. Kapitlja se je udeležila kot izvoljene delegatka naše province. Prevzem službe novoizvoljenega generalnega sveta bo 20. januarja 2018 v generalni hiši v Rimu, v Italiji.
Šolske sestre de Notre Dame

Več …