DEVETDNEVNICA k bl. s. M. Antonini Kratochwil

BlAntonina2015Devetdnevnica se začne 23. septembra in konča 1. oktobra. Vodi nas skozi  razsežnostih duhovnega življenja sestre Marije Antonine Kratochwil v luči Božje besede in naše konstitucije Poslane ste ter nam ponuja smernice za naše življenje. Poslušajmo izzive  in dovolimo, da se dotaknejo našega notranjega bistva, tako, da bomo po njenem zgledu vedno bolj postajali priče Božje ljubezni. Več …

Molitev in delo za ohranitev stvarstva / 1. sep. – 4. okt.

Bog Stvarnik, zahvaljujemo se za vso lepoto tvojega stvarstva. Dal si nam poseben privilegij, da zanj skrbimo. Zvesti Bog, ohranjevalec vsega stvarstva, dal si nam posebno dolžnost, da molimo z upanjem, saj Ti  po Kristusu  že deluješ, da bi vse stvarstvo spravil s seboj in ga prenovil. Pomagaj nam, da bomo spremenili svoje življenje, postali ljudje sprave in gradili pravične odnose z vsem stvarstvom. » Več …