Biserni jubilej g. Stanislava Škufce

p1010006Praznovanje bisernega jubileja je bilo 22. februarja 2011, v samostanski kapeli Šolskih sester de Notre Dame v Novem mestu. S slavljencem je somaševalo sedem duhovnikov, navzoč pa je bil tudi novomeški škof msgr. Andrej Glavan, ki je imel nagovor med mašo. Na slavljenčevo željo je zelo kratko orisal njegovo duhovniško pot, potem pa spregovoril o pomenu duhovništva.

Pomen praznovanja je bil izražen v uvodnem pozdravu:

Spoštovani gospod biseromašnik Stanislav!

Vem, strogo ste naročili, naj ne bo “govoranc”; pa to ne bo dolg govor, le beseda hvaležnosti bo, ki je danes nam vsem tako blizu.

Vaš 60-letni mašniški jubilej je priložnost za naše današnje slavje. Bogu hvala, ki vas je poklical in vam, ki ste na njegov klic odgovorili in sledili vam namenjeni duhovniški poti. Hvala vam predvsem za skoraj 33 let skrbne duhovne oskrbe naših skupnosti na Strugi, na Muzejski oz. Kapiteljski in sedaj na Cankarjevi.

Hvala vsem, ki ste se pridružili nam, Šolskih sestram de Notre Dame, da se bomo skupaj zahvalili Bogu za ta visoki duhovniški jubilej gospoda Stanislava. Hvala gospodu škofu Andreju Glavanu, ki bo imel priložnostni nagovor, duhovnikom, sestram, ki so prišle iz drugih skupnosti in posebej slavljenčevim domačim, bratom in sestram in vsem ostalim sorodnikom. Naj nas vse danes napolnjuje lepa misel, koliko dobrega in lepega je Gospod Bog storil v našem slavljencu in po njem. Naj bo zato zares slavljeno Gospodovo ime – zdaj in vekomaj!

Zapis na spominski podobici (kjer je zapisano, kje je deloval):

“Gospod je moja luč in moja rešitev.”
Ps 27,1

Bogu hvala za 60 let duhovništva

g. Stanislav Škufca

18. 2. 1951 – 20. 2. 2011

Ljubljana, Stari trg pri Ložu, Dobrepolje, Velike Lašče,
Velike Poljane, Kočevje, Dobovec, Mengeš, Črnomelj,
Struga, Novo mesto

“Veselite se v upanju,
potrpite v stiski,
vztrajajte v molitvi.”
Rim 12,12

Po sveti maši je bila še pogostitev za njegove sorodnike in vse, ki so prišli k tej slovesnosti.

Komentiranje ni možno.