Kot članice mednarodne kongregacije se zavedamo dolžnosti in možnosti,
da razvijemo svetovno širok pogled in čut vseobsegajoče odgovornosti.

(Poslane ste, Konstitucija in Generalni direktorji Šolskih sester de Notre Dame, K 26)

SHALOM je mednarodna mreža kongregacije Šolskih sester de Notre Dame za pravičnost, mir in ohranitev stvarstva. Zgrajena je na dinamični povezanosti med vsemi Šolskimi sestrami de Notre Dame. SHALOM deluje tako, da izraža vrednote in stališča do pravičnosti, miru in ohranitve stvarstva na osebni ter skupnostni ravni, kot tudi na državnem in mednarodnem področju. Na preroški način povzdiguje SHALOM svoj glas s tistimi, ki vpijejo po pravici, je glas tistih, ki so sami nemi v svojem prizadevanju za pravičnost. SHALOM je usmerjen v delovanje.

CILJ SHALOMA

SHALOM si prizadeva za take dejavnosti, ki vodijo k spravi, solidarnosti z zatiranimi, k spodbujanju človekovega dostojanstva in k sodelovanju z ekološkimi gibanji, ki varujejo našo zemljo. Z drugimi besedami: obvezujemo se za spodbujanje kulture življenja. Zavezujemo se tudi k delovanju proti nasilju, manipuliranju z resnico, napadom na družine, razvrednotenju žene in zapuščenosti otrok, razmeram, ki jih Janez Pavel II. označuje kot kultura smrti (prim. Janez Pavel II. Velikonočna poslanica, 03. april 1994, Osservatore Romano, Italija, Rim). Vzgajamo z vsem, kar smo in kar delamo. Verjamemo, da se cilji SHALOMA lahko uresničujejo v našem apostolskem služenju, to je, da je mogoče svet spremeniti samo, če se spremenijo ljudje (prim. Poslane ste, K 22, 23).

NALOGE SHALOMA

V duhu SHALOMA si Šolske sestre de Notre Dame prizadevamo za oblikovanje svoje zavesti in zavesti tistih, ki jim služimo s tem, da poudarjamo pravičnost, obsojamo nepravična ravnanja, podpiramo pravične strukture in skušamo spremeniti nepravične strukture.

V duhu SHALOMA oblikujemo realne alternative kulturi smrti.

V duhu SHALOMA v svojem delovanju neutrudno iščemo resnico; sodelujemo s tistimi, katerih delo in prizadevanje pripomoreta k ustvarjanju miru.

V duhu SHALOMA koristimo možnosti pozitivnega vpliva na javna družbena občila.

V duhu SHALOMA uporabljamo pri svojem delovanju tista sredstva in načine, ki spodbujajo k osvoboditvi narodov in zmanjšujejo njihovo zatiranje.

V duhu SHALOMA se vključujemo v dejavnosti, da se, ko je primerno, hitro odzovemo na nepravične strukture.

V duhu SHALOMA s svojo prisotnostjo aktivno podpiramo tiste, ki izpostavljajo svoje življenje, ko si prizadevajo za pravico ali se zavzemajo za revne.

V duhu SHALOMA skušamo razširiti svoj pogled na svet in si prizadevamo za rešitev področnih in globalnih problemov.

V duhu SHALOMA spoštujemo zemljo in skušamo poglabljati svoj odnos do vsega stvarstva.

ČLANSTVO

Člani SHALOMA so vse Šolske sestre de Notre Dame, tudi žene v začetni formaciji, pridruženi člani kongregacije, tisti, ki v imenu kongregacije delajo za pravičnost in mir, kot tudi naši sodelavci in prijatelji, ki se nam želijo pridružiti v pospeševanju pravičnosti, miru in ohranitve stvarstva.