Ohranitev stvarstva

Molitev in delo za ohranitev stvarstva / 1. sep. – 4. okt.

Bog Stvarnik, zahvaljujemo se za vso lepoto tvojega stvarstva. Dal si nam poseben privilegij, da zanj skrbimo. Zvesti Bog, ohranjevalec vsega stvarstva, dal si nam posebno dolžnost, da molimo z upanjem, saj Ti  po Kristusu  že deluješ, da bi vse stvarstvo spravil s seboj in ga prenovil. Pomagaj nam, da bomo spremenili svoje življenje, postali ljudje sprave in gradili pravične odnose z vsem stvarstvom. » Več …