• Duolingo: https://www.duolingo.com/
    začetna in srednja stopnja, učenje besedišča in slovnice, pisanje, branje, poslušanje, govor; dostopnost preko računalnika ali pametnega telefonacover-image-no-words