STRUGA (1848 -1985)

Druga svetovna vojna se je končala. Na novem listu zgodovine je bilo zapisano, naj se šola v Šmihelu zapre in sestre odidejo. Selitev na Strugo je potekala v decembru 1948 in se zaključila na sveti večer. » Več …

NOVE OBLIKE SLUŽENJA PO II. VATIKANSKEM KONCILU

Povojna leta so pomenila veliko prelomnico v življenju sester. V novih razmerah nam je bilo odvzeto glavno področje našega dela in pretežen del redovnega premoženja. Brez gotove vizije prihodnosti smo se morale soočiti s temeljito preusmeritvijo in prilagoditvijo redovnega življenja novim razmeram. Obdobje od leta 1945 do šestdesetih let je zato zaznamovano z iskanjem novih oblik pričevanja v Cerkvi ter ponovnega odkrivanja naše redovne identitete. » Več …