V tej knjižnici so zbrane knjižice, napolnjene z raznovrstno vsebino, da bi otrokom približale molitev, Božjo besedo, daritev svete maše, zakramente, dogodke cerkvenega leta, zglede svetnikov …Obenem so lahko spodbuda veroučencem, da tudi sami postanejo ustvarjalni avtorji svojih lastnih malih knjig, v katere lahko zapišejo in narišejo svoje pogovore z Bogom, vsebino nedeljske božje besede, povzetke prebranih knjig za Slomškovo bralno priznanje itd. Za svojo malo knjižno zbirko si otroci lahko izdelajo knjižno poličko – iz škatlic od čaja ali po predlogi. Prednost 8-stranskih malih knjig je v tem, da so vse izdelane iz enega samega lista velikosti A4, na enak in enostaven način – s pregibanjem papirja, enim samim rezom ter brez lepljenja. Mlajšim otrokom oziroma, če pri veroučni uri primanjkuje časa, lahko razdelimo že pregibane in zarezane liste, katere jim pomagamo sestaviti v knjižice medtem, ko barvajo risbe ali osvajajo vsebino.
Za izdelavo nekoliko zahtevnejše in bolj miniaturne večstranske knjižice lahko uporabimo za nagrajevanje prizadevnost ter kot godovno ali rojstnodnevno darilo.