Kateheza odraslih

kriz
2. srečanje – zakramenta ozdravljanja (spoved, bolniško maziljenje): 6. 5. 2017 od 16.30 – 18.00.

Komentiranje ni možno.